• Prihláška na štúdium na našej škole

  Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli umiestniť svoje dieťa na Základnej škole, Juh 1054, Vranov nad Topľou. Urobíme všetko pre to, aby sa vaše dieťa počas doby štúdia u nás cítilo čo najlepšie a v plnej miere bez akýchkoľvek rušivých momentov sa mohlo venovať vzdelávaniu a rozvíjaniu osobných schopností a zručností.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Dúfame, že spoločným úsilím ako aj vaším záujmom o štúdijné výsledky a dianie v škole dosiahneme stanovené spoločenské ciele. Tešíme sa na Vás!